Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 30 juli 2018

1,6% van kosten diner voor onzichtbare armen van de stad

1,6% van kosten diner voor onzichtbare armen van de stad
- Elf Maastrichtse restaurants leveren komende week een bijdrage aan de stille armoede in de stad. Van een driegangenmenu van 29, 50 euro gaat 50 ...