Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 8 juni 2018

Met deze tips haal je je seksleven weer uit het slop

Met deze tips haal je je seksleven weer uit het slop
- Over het algemeen zijn Nederlanders wel tevreden over hun seksleven, ... onder zeventienduizend Nederlanders in de leeftijd tussen 18 en 80 jaar.