WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 28 juni 2018

Mantelzorg bij dementie leidt vaak tot eenzaamheid

Mantelzorg bij dementie leidt vaak tot eenzaamheid
- Bijna zeventig procent van de ondervraagde mantelzorgers geeft aan behoefte te hebben aan respijtzorg – het tijdelijk of volledig overnemen van de zorg – maar laat weten dat het aanbod daarvan ontbreekt. 'Familie en vrienden hebben vaak de neiging weg ...

Follow by Email