Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 9 mei 2018

Studenten verkiezen monogamie

Studenten verkiezen monogamie
- Het Instituut voor Tropische Geneeskunde onderzocht hoe 800 UAntwerpen-studenten (onbewust) aankijken tegen seksuele relaties. Meer dan negen op tien studenten van de Universiteit Antwerpen hebben een sterke voorkeur voor monogamie, zo blijkt uit ...