Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 8 mei 2018

Poetin heeft gevraagd naar halvering van de armoede en de verhoging van de pensioenen boven ...

Poetin heeft gevraagd naar halvering van de armoede en de verhoging van de pensioenen boven ...
- Door 2024, het Kabinet krijgt de opdracht om de toename verwacht van de gezonde levensverwachting van burgers naar 67 jaar, het totale vruchtbaarheidscijfer tot 1,7, het percentage van de burgers leiden van een gezonde levensstijl, en het verhogen van 55% van het aandeel van burgers die ...