Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 13 april 2018

Salesforce-onderzoek wijst uit: 1 op de 3 Nederlanders zegt niet over de juiste digitale ...

Salesforce-onderzoek wijst uit: 1 op de 3 Nederlanders zegt niet over de juiste digitale ...
- Meer dan 81 procent van de werkende Nederlanders is van mening dat digitale vaardigheden onontbeerlijk zijn voor hun werk. Toch zegt één op de drie Nederlandse werknemers niet over de juiste digitale kennis en vaardigheden te beschikken om ook in de toekomst succesvol te zijn. De vraag om ...