Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 17 april 2018

PVDA wil met 'integrale wijken' armoede aanpakken: “Creëer een goed sociaal weefsel”

PVDA wil met 'integrale wijken' armoede aanpakken: “Creëer een goed sociaal weefsel”
- Met een lijvig 'Stadsprogramma' heeft de linkse parij PVDA in Antwerpen maandag haar plannen voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Centraal staat het bestrijden van armoede, onder meer met 'integrale stadswijken'. “Weg van de logica van beton en privé, naar een stad waar de noden ...

Follow by Email