Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 13 april 2018

Nederlanders blijven Facebook trouw

Nederlanders blijven Facebook trouw
- Er heeft geen massale leegloop van Nederlandse Facebookgebruikers plaatsgevonden. Aan de oproep van Arjan Lubach byebyeFacebook om het socialmediaplatform te verlaten hebben naar schatting 2.000 mensen gehoor gegeven. Dit komt neer op 0,02 procent van alle Nederlandse ...