Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 5 april 2018

Meer aandacht bij studies voor mishandeling

Meer aandacht bij studies voor mishandeling
- Jaarlijks zijn er zo'n 200.000 gevallen van huiselijk geweld. Het kabinet komt binnen enkele weken met een plan van aanpak dat het heeft opgesteld samen met gemeenten en zorgorganisaties. Momenteel geldt er al een meldcode bij verdenkingen van kindermisbruik of huiselijk geweld. Die code ...

Follow by Email