STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 6 april 2018

Levenslessen in Afrika

Levenslessen in Afrika
- Bij een groot deel van de bevolking van Tanzania is er sprake van diepe armoede. De huisbezoeken na afloop van de trainingen, aan kinderen in de armste gezinnen, leidden ons naar armoedige huisjes. In veel gevallen lukt het de vader niet om voldoende inkomen binnen te brengen om het gezin te ...

Follow by Email