Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 6 april 2018

Levenslessen in Afrika

Levenslessen in Afrika
- Bij een groot deel van de bevolking van Tanzania is er sprake van diepe armoede. De huisbezoeken na afloop van de trainingen, aan kinderen in de armste gezinnen, leidden ons naar armoedige huisjes. In veel gevallen lukt het de vader niet om voldoende inkomen binnen te brengen om het gezin te ...

Follow by Email