Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 4 april 2018

Laaggeletterdheid kost overheid bakken geld

Laaggeletterdheid kost overheid bakken geld
- Bijna 100.000 mensen leven in armoede als gevolg van laaggeletterdheid. Het kost de overheid verder ten minste 95 miljoen euro. Laaggeletterden hebben een grotere kans in armoede te leven. Mensen die in armoede leven hebben recht op sociale voorzieningen, zoals subsidies voor de ...