Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 12 april 2018

Gemeente gaat strijd aan met armoede

Gemeente gaat strijd aan met armoede
- Het gemeentebestuur van Beerse stelde in het begin van de legislatuur twee halftijdse ervaringsdeskundigen armoede aan om de strijd met armoede in de gemeente aan te gaan. De aanstelling blijkt een succes. "We hebben enorm veel mensen kunnen helpen" aldus OCMW-voorzitter Simonne ...