Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 12 april 2018

Dit is de beste manier om een nieuwe depressie te voorkomen

Dit is de beste manier om een nieuwe depressie te voorkomen
- Tot nu toe werd gedacht dat antidepressiva de beste methode waren om een depressie te bestrijden. Wetenschappers van het AMC komen daar nu op terug. De medicijnen kunnen beter worden aangevuld met een korte therapie om de kans op een terugval zo klein ...