Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 12 april 2018

8% van de 5-jarigen heeft in Dronten overgewicht, 16% van de 10-jarigen

8% van de 5-jarigen heeft in Dronten overgewicht, 16% van de 10-jarigen
- Overgewicht bij kinderen ontstaat in de gemeente Dronten vaak na het vijfde levensjaar. Volgens cijfers van GGD Flevoland kampt 8% van de 5-jarigen in Dronten met overgewicht. Bij 10-jarigen ligt dat percentage dubbel zo hoog: 16%. Om te ...