Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 11 april 2018

65-plussers minder vatbaar voor armoede

65-plussers minder vatbaar voor armoede
- Mensen ouder dan 65 kennen minder armoede dan Nederlanders in een jongere leeftijdscategorie. In 2016 had 8,2% van alle huishoudens een laag inkomen, bij 65-plussers was dit maar 2,6% blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het verschil tussen ouderen en de totale ...

Follow by Email