Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 22 maart 2018

Zutphen in gesprek met kinderen in de armoede: 'zakgeld zou fijn zijn'

Zutphen in gesprek met kinderen in de armoede: 'zakgeld zou fijn zijn'
- Een tegoedbon voor een winkelketen, voorzieningen in de openbare ruimte én zelfs zakgeld. De gemeente is in gesprek met basisschoolleerlingen om invulling te geven aan het 'kindpakket'. Een bijdrage aan maatregelen vanuit de gemeente om kinderen in de armoede te helpen. Volgens ...