Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 30 maart 2018

Zorg goed voor je hart en bloedvaten!

Zorg goed voor je hart en bloedvaten!
- Je hart en bloedvaten vormen samen de motor van je gezondheid. Natuurlijk doe je er zelf veel aan om ze gezond te houden, zodat het bloed goed door de aderen kan blijven stromen. Zo kies je vaker voor gezonde voeding, beweeg je meer en rook je niet. Dit zijn belangrijke stappen om je hart en ...