Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 23 maart 2018

Te veel opvoeders? Stress bij baby's

Te veel opvoeders? Stress bij baby's
- In Nederland zullen de baby's in de crèche voortaan slechts gedragen, gevoed en verschoond worden door twee vaste begeleiders. De reden? De kindjes kunnen stress krijgen als er in de crèche te veel opvoeders boven hun wiegjes hangen. In België is er