Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 23 maart 2018

Strijd tegen voedselverspilling: 'We moeten weten wat er wordt verspild'

Strijd tegen voedselverspilling: 'We moeten weten wat er wordt verspild'
- Het kabinet stelt voor de komende vier jaar zo'n 7 miljoen euro beschikbaar voor de strijd tegen voedselverspilling. Nederlanders gooien jaarlijks gemiddeld zo'n 41 kilo voedsel in de vuilnisbak. Dat heeft de Universiteit van Wageningen berekend. Bob Hutten, cateraar en oprichter van de ...