Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

zaterdag 24 maart 2018

Sociale protectie maakt Afrikaanse boeren niet lui, maar juist productiever

Sociale protectie maakt Afrikaanse boeren niet lui, maar juist productiever
- Zo bleek in 2011 uit evaluatie van de Wereldbank al dat deelnemende gezinnen gemiddeld 29 procent minder vaak voedseltekorten hebben en zijn er op lange termijn een half miljoen mensen uit de armoede geklommen. De combinatie van het geven van geld en bescherming blijkt dus effectief, al zijn ...