Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 6 maart 2018

Signalenkaart voor armoede in basisonderwijs

Signalenkaart voor armoede in basisonderwijs
- “Bedoeling is om in al onze scholen kinderen die in armoede leven sneller te ontdekken en er gepast mee om te gaan”, zegt schepen van onderwijs Martine Van Hauwermeiren (CD&V). “Als we armoede in onze stad willen bestrijden, is het immers ook belangrijk om bij de kinderen te starten. Daarom ...