Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 7 maart 2018

Screening pleegzorg in Gelderland voldoet niet aan normen

Screening pleegzorg in Gelderland voldoet niet aan normen
- De screening van Gelderse aspirant-pleegouders gebeurt niet goed genoeg. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. De inspecties onderzochten een in 2016 gemelde zaak uit 2011, waarbij ...