Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 20 maart 2018

Partijprogramma's tonen weinig ambitie voor armoedebestrijding'

Partijprogramma's tonen weinig ambitie voor armoedebestrijding'
- Ook lijken partijen zich nauwelijks bewust van kennis over wat effectief is bij het helpen bij schulden en armoede. Zo zoeken we tevergeefs in de partijprogramma's naar de erkenning dat de samenleving te ingewikkeld is geworden en dat er dus een minder groot beroep moet worden gedaan op de ...

Follow by Email