Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 28 maart 2018

Nederlanders kopen vaker, maar online bestedingsgroei neemt af'

Nederlanders kopen vaker, maar online bestedingsgroei neemt af'
Nederlanders kopen steeds vaker wekelijks online. Dat meldt het nieuwste rapport van de Ecommerce Foundation over ons land. De organisatie voorspelt tevens voor dit jaar een totale online omzetgroei van een kleine 11 procent naar bijna 25 miljard euro. Dat zou opnieuw een terugloop van de groei ...