Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 20 maart 2018

Miljoenen Duitse gepensioneerden leven in armoede, en in België wil men ook die kant op'

Miljoenen Duitse gepensioneerden leven in armoede, en in België wil men ook die kant op'
- Een appartement in Spanje of een jaarlijkse cruise? Berg die pensioendromen maar op. Een appartementje in Blankenberge of een rondvaart op de Leie zal al een heuse prestatie zijn, want we stevenen af op een toekomst waarin gepensioneerden met moeite zullen rondkomen. Dat zegt althans ...

Follow by Email