Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 9 maart 2018

Mens lijkt maximale lengte te hebben bereikt

Mens lijkt maximale lengte te hebben bereikt
- "Lengte en levensduur nemen niet langer toe, ondanks steeds verdere vooruitgang op het gebied van voeding, gezondheid en wetenschap", zegt professor Jean-François Toussaint. "Dit suggereert dat de grenzen in moderne samenlevingen zijn bereikt en dat je niet verdere verbetering kunt zien.