Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 13 maart 2018

Leerlingen ervaren wat armoede is

Leerlingen ervaren wat armoede is
- Met welke moeilijkheden worden mensen in armoede geconfronteerd? Die vraag stond centraal in het tweejaarlijkse inleefspel dat het OCMW gisteren organiseerde voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van basisschool Scharrel uit Minderhout. Het is de vierde keer dat het OCMW het ...