Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 8 maart 2018

In het kader van armoedebestrijding: Kindpas levert voorziening aan kinderen

In het kader van armoedebestrijding: Kindpas levert voorziening aan kinderen
Armoede onder kinderen en gezinnen is een groot probleem op Bonaire. Het leidt ertoe dat sommige kinderen niet aan de basisbehoeften zoals eten, drinken, dak boven het hoofd toekomen. Armoede is bovendien onlosmakelijk verbonden met kinderrechtelijke problemen op andere terreinen, zoals ...