Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 22 maart 2018

Homo- en transgenders hun leven niet zeker in azc's

Homo- en transgenders hun leven niet zeker in azc's
- Het AD komt zojuist met een schokkend verhaal over de Pakistaanse vluchteling Sumair Ali Khan, die wegens zijn homoseksualiteit zijn land met pek en veren moest verlaten nadat hij jarenlang gepest en mishandeld werd, dreigtelefoontjes ontving en zelfs te maken kreeg met een vader die zijn zoon ...

Follow by Email