Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 19 maart 2018

Grote Bevraging: PVDA maakt zich sterk dat strijd tegen armoede dé topprioriteit is voor ...

Grote Bevraging: PVDA maakt zich sterk dat strijd tegen armoede dé topprioriteit is voor ...
- Een grote meerderheid van de Antwerpenaren (61 procent) vindt de strijd tegen armoede dé grote prioriteit voor het beleid in Antwerpen. Meer dan 40 procent van de Antwerpenaren vindt het ook een goed voorstel om het leefloon op te trekken tot boven de armoedegrens. Dat moet blijken uit een grote ...

Follow by Email