Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 30 maart 2018

Gebruikers kunnen veel doen om beveiliging van persoonlijke data te verbeteren'

Gebruikers kunnen veel doen om beveiliging van persoonlijke data te verbeteren'
- Een zoekmachine die toegang geeft tot 3,3 miljoen inloggegevens van Nederlanders wordt vandaag gepubliceerd. Deze wachtwoorden zijn verzameld uit verschillende grote datalekken waarin gegevens van gebruikers zijn buit gemaakt. Onderzoek van Symantec leert dat gebruikers veel kunnen doen ...