Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 13 maart 2018

Finalist Mister Gay Belgium strijdt voor beter adoptiebeleid

Finalist Mister Gay Belgium strijdt voor beter adoptiebeleid
- Ik werd uitgescholden voor dikkerd, en zelfs voor homo, en dat nog voor ik het zelf door had dat ik homo was. Ik heb mij als tiener vaak slecht in mijn vel gevoeld. Ik wil de komende maanden het hele Meetjesland betrekken in mijn campagne, en op zoveel mogelijk plaatsen komen.” Nick Van Vooren ...