Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 8 maart 2018

Euthanasie blijft stijgen: we worden ouder, mondiger en er is meer media ...

Euthanasie blijft stijgen: we worden ouder, mondiger en er is meer media ...
- De stijging van het aantal meldingen van euthanasie zet door. In 2017 is bij 6.585 mensen euthanasie toegepast. Het jaar daarvoor waren dat er nog 6.091. Dat blijkt uit cijfers van de regionale toetsingscommissie euthanasie. De commissie toetst de ...

Follow by Email