Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 28 maart 2018

Europees land wil wettelijk verbod op homohuwelijk maar toch ook wel legale partnerschappen.

Europees land wil wettelijk verbod op homohuwelijk maar toch ook wel legale partnerschappen.
- Maar tegelijkertijd willen ze wel legale partnerschappen invoeren voor homo en lesbische koppels. ... Daarnaast pleitte hij er ook voor om het huwelijk wettelijk te laten omschrijven als een verbintenis die enkel mogelijk is tussen één man en één vrouw, met andere woorden een verbod op homo en ...