Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 19 maart 2018

Een kind in armoede is een gezin in armoede. Hoe help je?

Een kind in armoede is een gezin in armoede. Hoe help je?
- De partijen buitelen over elkaar heen in campagnetijd. Wie heeft het meeste gedaan de afgelopen tijd. Heeft lokaal wel invloed landelijk? Landelijke kopstukken kruisen de degens op de nationale TV. Is de aandacht voor armoede achtergebleven of mag je trots zijn dat onze gemeente met de Quiet073, ...