Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 29 maart 2018

Dementie en itimitiet

Dementie en itimitiet
- Iemand met dementie krijgt met veel veranderingen te maken. Hierbij hoort ook intimiteit en seksualiteit. Maar over de gevolgen voor intimiteit en seksualiteit wordt weinig tot niet gesproken.Terwijl het belangrijk is omdat dementie de gevoelens ...