Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

zaterdag 24 maart 2018

De schoonheid van soberheid ontdekken

De schoonheid van soberheid ontdekken
- „Armoede of rijkdom, geef mij niet. Armoede en gebrek kan leiden tot diefstal, en overvloed tot overdadig misbruik. Agur weet wie de mens is. En daarom vraagt hij om datgene wat nodig is. Een zekere matigheid en terughoudendheid in aardse goederen zou dus elke christen moeten kenmerken.”.