STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

zaterdag 24 maart 2018

De schoonheid van soberheid ontdekken

De schoonheid van soberheid ontdekken
- „Armoede of rijkdom, geef mij niet. Armoede en gebrek kan leiden tot diefstal, en overvloed tot overdadig misbruik. Agur weet wie de mens is. En daarom vraagt hij om datgene wat nodig is. Een zekere matigheid en terughoudendheid in aardse goederen zou dus elke christen moeten kenmerken.”.

Follow by Email