Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 29 maart 2018

Commotie om 'anti-zoenadvertentie'; homo's bang dat jongeren in de kast blijven

Commotie om 'anti-zoenadvertentie'; homo's bang dat jongeren in de kast blijven
- Het eerste dat ik de voorganger vroeg, was hoe hij dacht over homo's en over homo's die een relatie hebben. De man zei dat ik van harte welkom was.' In tegenstelling tot Harlaar gaat Verweij niet meer naar de kerk. 'Ik wil te allen tijde mijzelf kunnen zijn en dit kan heel vaak niet binnen de kerk.