Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 9 maart 2018

Cocaïnegebruik in Nederland groeit

Cocaïnegebruik in Nederland groeit
Nederlanders gebruiken steeds meer cocaïne en ecstasy. Dat zegt het Europese drugs agentschap in Lissabon op basis van teruggevonden residuen in het Nederlandse afvalwater. Het drugsagentschap voerde zijn onderzoek uit in 60 Europese steden met metingen vorig jaar maart. Redactie ...