Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 21 maart 2018

Chemotherapie veilig tijdens zwangerschap

Chemotherapie veilig tijdens zwangerschap
- Wanneer er bij een zwangere vrouw kanker wordt vastgesteld, kan bij haar chemotherapie worden toegediend zonder dat dit het kind schaadt. Dat blijkt uit een nieuwe studie aan de KU Leuven en het Medisch Centrum van de vrije Universiteit Amsterdam in ...

Follow by Email