Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 12 maart 2018

Bono biedt excuses aan voor armoede in Afrika

Bono biedt excuses aan voor armoede in Afrika
- In Zimbabwe bedraagt een gemiddeld netto-maandinkomen zelfs minder dan 400 dollar. Dat is grotendeels de schuld van Bono. “In het afgelopen jaar heb ik geen woord gezongen over de armoede in Afrika. Hiervoor bied ik mijn oprechte excuses aan”, aldus Bono. “Achteraf bezien realiseer ik me dat ...