Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 22 maart 2018

Armoede helpt niet bij stoppen met roken

Armoede helpt niet bij stoppen met roken
- Wat Dekker en De Kanter tot dit pleidooi beweegt, is hun bezorgdheid dat roken door beleidsmakers als indicator van armoede wordt gezien. Toch is juist deze bezorgdheid - los de armoede op en mensen stoppen vanzelf met roken, was het maar zo simpel - als voorbeeld erg ongelukkig gekozen.

Follow by Email