Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 22 maart 2018

Armoede helpt niet bij stoppen met roken

Armoede helpt niet bij stoppen met roken
- Wat Dekker en De Kanter tot dit pleidooi beweegt, is hun bezorgdheid dat roken door beleidsmakers als indicator van armoede wordt gezien. Toch is juist deze bezorgdheid - los de armoede op en mensen stoppen vanzelf met roken, was het maar zo simpel - als voorbeeld erg ongelukkig gekozen.