Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 6 maart 2018

Algoritme voor zelfrijdende auto's herkent 'verstopte' objecten

Algoritme voor zelfrijdende auto's herkent 'verstopte' objecten
- Het algoritme kan dingen herkennen die achter muren of om hoeken staan. De ontwikkelaars stellen dat het zelfrijdende auto's uiteindelijk veiliger kan maken. Dat blijkt uit een gepubliceerd onderzoek van Stanford-wetenschappers op Nature. De nieuwe ...