Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 1 maart 2018

Advocatenkantoor betaalt geslachtsverandering voor Britse transgender werknemers

Advocatenkantoor betaalt geslachtsverandering voor Britse transgender werknemers
- Zo accepteerden Clifford Chance en Baker McKenzie formeel de nieuwe standaardnormen voor gelijkheid voor LGBT-medewerkers van de Verenigde Naties. Linklaters lanceerde reeds in 2014 een 'LGBT ally programme' om gelijke rechten tussen hetero- en LGBT-werknemers te onderstrepen.