Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 30 maart 2018

Aantal optimisten stijgt van 35 naar 49%

Aantal optimisten stijgt van 35 naar 49%
- Hoewel het optimisme over de economie groot is, zijn er zorgen over de armoede. Op de vraag naar de grootste maatschappelijke problemen in ons land noemde 12 procent van de ondervraagden spontaan iets met armoede. In de vorige kwartalen was dat 7 procent. Uit het onderzoek blijkt verder dat ...Follow by Email