WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 14 december 2017

Armoedepact gemeente Woensdrecht werkt: 'We hebben de pijn kunnen verzachten'

Armoedepact gemeente Woensdrecht werkt: 'We hebben de pijn kunnen verzachten'
- Ook worden financiële problemen door armoede sneller gesignaleerd. Het armoedepact is een estafettebijeenkomst waarbij diverse instanties en verenigingen een convenant ondertekenen om in een vroeg stadium armoede te signaleren en mensen met financiële problemen hulp te bieden.