WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 8 juni 2017

Jeugdpsychiaters ontevreden over status van eigen vak

Jeugdpsychiaters ontevreden over status van eigen vak
- Uit een ledenpeiling van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie blijkt dat zij vinden dat de kwaliteit van kinder- en jeugdpsychiatrie sterk is afgenomen. Dat heeft grote gevolgen voor de jonge patiënten.