Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 31 mei 2017

Aanpak armoede onder kinderen

Aanpak armoede onder kinderen
- Alle gemeenten hebben meer geld van de Rijksoverheid gekregen om armoede onder kinderen aan te pakken. De gemeente Katwijk heeft dit jaar ...

Follow by Email