WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 3 april 2017

Armoede onder jeugd aangepakt

Armoede onder jeugd aangepakt
- Het armoedepercentage in Hattem is lager dan het landelijk gemiddelde. Voor Hattem is vanaf dit jaar 36.311 euro extra beschikbaar vanuit het Rijk om armoede onder kinderen te bestrijden. De gemeente Hattem ziet graag dat ieder kind in Hattem zich goed kan ontwikkelen en mee kan doen met leeftijdgenootjes. ,,Daarom vinden we het erg belangrijk om armoede onder kinderen aan te pakken. Kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld, staan vaak aan de zijlijn. Het niet kunnen meedoen zorgt vaak voor een gevoel van uitsluiting en onzekerheid. Schaamte en stigmatisering kunnen van invloed zijn op de persoonlijke en psychische ontwikkeling van een kind en vergroten de kans op achterstand en ongelijkheid."