WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 17 februari 2017

Verkiezingen moeten ook gaan over de Nederlandse identiteit

Verkiezingen moeten ook gaan over de Nederlandse identiteit
- Door dit onbehagen is de identificatie met het herkomstland bij Marokkaanse en Turkse Nederlanders groot, ook al zijn zij óók gericht op Nederland.